Ценовник за соработка

Пакети

1 месец

Партнерство
49
99
 • Верификација на вашиот локал
 • Приоритет во категорија
 • Блог на ваша тема
 • 4 поста на социјални мрежи

12 месеци

Партнерство
$ 299
99
€ 599.99
 • Верификација на вашиот локал
 • Прво место во категорија
 • 12 блога на ваша тема
 • 50 поста на нашите социјални мрежи
 • Кампања за зголемување на следбеници
 • Снимање видео промоција за вашиот локал
 • Наградни игри
 • Можност за продавање на вашите услуги преку Getout.mk
Popular

3 месеци

Партнерство
99
99
€ 149.99
 • Верификација на вашиот локал
 • Приоритет во категорија
 • 3 блога на ваша тема
 • 15 поста на социјални мрежи
 • Кампања за зголемување на следбеници